Thursday, November 27, 2008

Brais apiroladoConfusións e maletendidos en Pontedenós fan que Carlos pense que Brais está saídisimo e sen freo. O guitarrista dos atlánticos teme pola sua filla. Queda demostrada unha vez mais a vis cómica de Santi Romay.

No comments: