Monday, December 29, 2008

Foise con RuthBibibibibibibibibibibibibi...Ay! Non me averjonsarei

nin tampouco me arrepentirei

igual sinto o frescor

o que ti pensas que no o vou faser

por se-la mosa dun amijo meu

e non che da calorfoise onde ruth

non sintes?

foise a trompicons no rolin

motor dun runin guai

nun santiamen

foise con ruthpos foise

foise onde ruth

a jasalleiti, que quente queres pareser

con un chocho de sejunda man

a ver se aprendes lo...

eh, non fajo discriminasion

un amijo ten q compartir

a vos e os pantalonsfoise onde ruth

non sintes?

foise a trompicons no rolin

motor dun runin guai

nun santiamen

foise con ruthpos foise

foise onde ruth

a jasallei(solo)foise onde ruth

non sintes?

foise a trompicons no rolin

motor dun runin guai

nun santiamen

foise con ruthpos foise

foise onde ruth

a jasalleifoise con ruth... (8 veces)

No comments: